تماس با ما

 آدرس پستی

رامسر-کیلومتر2جاده رامسر به تنکابن / شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر(کارخانجات کشت و صنعت کوثر رامسر)
کد پستی 4691645843

شماره های تماس

تلفکس : 6-55213825 -011
اطلاعات : 55215700 -011

پست الکترونیک :

info@ramsarcitrus.ir