کنسانتره پرتقال

عمده ترين مصرف كنسانتره پرتقال ( orange concentrate ) و يا نارنگي در كارخانجات توليد شربت ، آبميوه ، نوشابه ، نكتارها، صنايع بستني و غیره ميباشد.