جولای 4, 2016

مزایده فروش سوله

شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر در نظر دارد باستناد مجوز شماره  135/48   مجمع عمومی مورخه 10/02/94 نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 1560 […]