روغن پوست پرتقال

عمده مصرف روغن پوست پرتقال (orange oil ) بعد از بازسازی در کارخانجات صنايع غذائی به عنوان عصاره نوشابه پرتقالی ، امولسیون پرتقال و طعم دهنده پرتقالی و آب ميوه سازی و غیره است .