این تعاونی بزرگترین توليد كننده عمده تفاله خشک مرکبات در ایران است سالانه مقدار زيادي تفاله مركبات در این شرکت توليد مي شود ( ظرفیت سالانه 2000تن ) که تولید آن رابطه مستقیمی به آور و نیاور بودن مرکبات در شمال کشور دارد . تفاله حاصله مي تواند به عنوان خوراك در جيره نشخواركنندگان (اغلب گاوداری ها و کارخانجات مکمل سازی خوراک دام ) مورد استفاده قرار گيرد. تفاله هاي مركبات باقيمانده كارخانجات فراوري مركبات به عنوان يك مكمل به صورت تازه، سيلو شده و خشك مي تواند بخش عمده اي از ويتامينهاي محلول در آب، انرژي و كلسيم مورد نياز دامهاي نشخوار كننده را تامين مي كند. قابليت سيلو كردن تفاله مركبات امكان نگهداري طولاني مدت ان را جهت تغذيه دام در طول سال اسان مي سازد.photo_2015-07-14_17-13-03