اسانس پرتقال

موارد مصرف اسانس (Essense ) در كارخانجات صنايع غذائي نظير شريني سازيها ، نوشابه سازيها ، آبميوه سازيها ،شربت سازيها به عنوان طعم دهنده هاي پرتقالي مورد استفاده قرارمي گيرد